Sáng ngày 16/7/2021, đại diện Ban lãnh đạo TMT Motors đã thay mặt Công ty đến Ủng hộ quỹ Vaccine của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên với số tiền là 5.000.000.000đ ( Năm tỷ đồng).

Với nhà máy rộng 20ha tại khu Công nghiệp Phố Nối A, ngay từ khi đợt dịch bắt đầu quay trở lại, Công ty TMT Motors đã kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một cách khẩn trương và quyết liệt theo khuyến cáo của Bộ Y Tế, thực hiện việc cho công nhân ăn ở tập trung tại Nhà máy để đảm bảo duy trì an toàn sản xuất cũng như triển khai khai báo lịch trình di chuyển cho toàn bộ CBNV trên toàn hệ thống.

         

  

Hi vọng, với sự chung tay đồng lòng của các doanh nghiệp và nhân dân cả nước, chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, ổn định sản xuất kinh doanh, khôi phục và phát triển kinh tế.